headerimg

Ranking for Réunion

Name Score Time
1. Boris Illa115496.507''
2. Anonymous Brain1147.101''
3. pyl1149.250''
4. arias1043.355''
5. Anonymous Brain834.061''
6. Anonymous Brain722.473''
7. Anonymous Brain512.530''

= full loop (24 balls)


Copyright © 2008-2019 Santiago Lema