headerimg

Ranking for Haiti

Name Score Time
1. Gladimir Prinston3161235.201''
2. ChuckNess115364.390''
3. Prinston Gladimir 16463.266''
4. Anonymous Brain1147.343''
5. Dboogie1042.871''
6. Anonymous Brain943.642''
7. Anonymous Brain961.094''
8. Anonymous Brain834.314''
9. jean719.227''
10. Anonymous Brain616.266''
11. Anonymous Brain513.614''
12. Anonymous Brain46.166''

= full loop (24 balls)


Copyright © 2008-2019 Santiago Lema