headerimg

Ranking for Ethiopia

Name Score Time
1. Anonymous Brain18361.553''
2. Anonymous Brain17133.097''
3. brainE14148.387''
4. Anonymous Brain1149.019''
5. Anonymous Brain932.572''
6. Anonymous Brain934.646''
7. Anonymous Brain937.614''
8. Anonymous Brain821.166''
9. Anonymous Brain824.906''
10. Anonymous Brain47.655''
11. Anonymous Brain34.272''

= full loop (24 balls)


Copyright © 2008-2019 Santiago Lema